Θέσεις ΕΣΕΕ επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας «Προσαρμογή νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία 34/ 2013 κανόνες σύνταξης και όροι δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων – ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης και προσαρτήματα»

Κυριότερα σημεία του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου: Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στις 3/6 στην ιστοσελίδα της Βουλής και υπενθυμίζεται ότι, ως προς τους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, μέσω του Νόμου 4308/2014 αλλά εκκρεμούν οι κανόνες για τις εκθέσεις διαχείρισης, καθώς και οι όροι δημοσιοποίησης όλων…

Αλλαγές Νέου Ασφαλιστικού Νόμου – Πως επηρεάζονται τα μέλη/διαχειριστές/εταίροι των Νομικών προσώπων

Στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%. ΟΕ & ΕΕ…

Κορκίδης - Γεώργαρης

Κοινή Συνέντευξη Τύπου των προέδρων της ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ & ΕΤΕΑΝ με θέμα: την αναβάθμιση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε αναπτυξιακό ταμείο

Πραγματοποιήθηκε κοινή Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΕΕ από τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη,τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά και τον Πρόεδρο της ΕΤΕAN ΑΕ κ. Κώστα Γαλιάτσο, στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ αλλά και για τις δυνατότητες πρόσβασής τους σε εναλλακτικές…